Rodinný dom Rusovce

Realizácia rodinného domu s dvomi nadzemnými podlažiami s nosnou konštrukciou tvorenou murovanými stenami z tehál Heluz a ŽB stropom, okrem strešnej krytiny.  Súčasťou dodávky bola aj časť PSV prác, realizácia spevnených plôch a oplotenia.

Rodinný dom Alžbetin dvor

Realizácia rodinného dvojdomu s dvomi nadzemnými podlažiami s nosnou konštrukciou tvorenou murovanými stenami z tehál Heluz a ŽB stropom. Strecha je z betónovej strešnej krytiny.  Rodinný dom bol realizovaný do štádia holodomu. Súčasťou dodávky bola realizácia spevnených plôch a oplotenia. Rodinný dom bol realizovaný ako vlastná investícia spoločnosti M STAV, sro.

Bytový dom ul. Nad lúčkami, Bratislava

Dva bytové domy s celkovým počtom 17 bytov. Menší z domov má tri nadzemné a jedno podzemné podlažie, väčší má 3 podzemné a 2 nadzemné podlažia. Obidva bytové domy sú riešené ako monolitické betónové konštrukcie. Steny a strop posledného podlažia menšieho z domov sú riešené ako drevená konštrukcia. Okrem realizácie bytových domov v rozsahu holobytov boli…

Nadstavba bytového domu, Vlčková ul., Bratislava

Realizácia troch bytových jednotiek v nadstavbe bytového domu, ktorej nosnú konštrukciu tvorí oceľová rámová konštrukcia. Obvodové steny nadstavby sú čiastočne murované z tvárnic Ytong a z drevenej sendvičovej konštrukcie. Zastrešenie nadstavby je riešené kombináciou plochej strechy s izolačnou vrstvou z PVC fólií a šikmej strechy s plechovou strešnou krytinou. Súčasťou realizácie bolo zateplenie bytového domu.

Obytný súbor Slovenský Grob

Výstavba 13 rodinných domov, zväčša realizovaných do štádia holodomu a čiastočneť ako stavby na kľúč. Pri rodinných domoch boli zároveň realizované spevnené plochy, garáže, či oplotenie. Okrem samotných rodinných domov firma M STAV, s.r.o. zároveň realizovala komunikácie – betónovú cestu a chodníky zo zámkovej dlažby, ako aj rozvody vody, kanalizácie a plynu.