Stavebná činnosť:

Realizácia rodinných a bytových domov, ako aj rekonštrukciám stavieb v rozsahu holodomu, alebo na kľúč.

viac

Prenájom strojov, zemné práce:

Ponuka prenájmu strojov na zemné a výkopové práce, búracie práce a nákladnú autodopravu.

viac

Zemné pretlaky:

Realizácia pretlakov pod komunikáciami pre umiestnenie inžinierskych sietí.

viac

Prípojky:

Realizácia prípojok – voda, kanál, plyn, vrátane súvisiacich búracích a zemných prác a uvedenia komunikácií do pôvodného stavu.

viac

O spoločnosti

Spoločnosť M stav, s.r.o. vznikla zmenou právnej formy spoločnosti zo živnosti Marian Varga – M stav, ktorá sa už od roku 1999 venuje výstavbe rodinných domov na kľúč, bytov, administratívnych priestorov, ako aj rekonštrukciám stavieb.

V súčasnosti je snahou spoločnosti rozšíriť svoju činnosť o aktivity spojené s realizáciou  projektov z pozície investora, tzn. predprojektová príprava, príprava dokumentácie, oslovenie dotknutých inštitúcií apod., ako aj o predaj, či prenájom zrealizovaných priestorov.

Spoločnosť M stav, s.r.o. vykonáva svoju činnosť pod vedením odborne spôsobilého stavbyvedúceho v zmysle podmienok Slovenskej komory stavebných inžinierov.