Realizujeme neriadené zemné pretlaky pomocou pneumatického pretláčacieho kladiva, pre ukladanie inžinierskych sietí bez nutnosti rozkopávky. Pretlaky realizujeme priemeru s osadením plastovej chráničky do priemeru 75 mm, pri použití rozširovacieho nástavca do priemeru 110 mm.

Podmienky realizácie pretlaku:

  • Platné rozkopávkové povolenie
  • Vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v trase pretlaku príslušnými správcami sietí, vrátane určenia hĺbky existujúcich sietí
  • Príprava štartovacej a cieľovej jamy dĺžky min. 140 cm,  šírky min. 60 cm a hĺbky min. 80 cm
  • Pretlak nie je možné realizovať v premočených, bahnitých zeminách, pieskových a štrkových násypoch, skalnatých horninách, či navážkach s kusmi betónu.

Cenník pretláčania:

Pretlak do priemeru 75 mm, vrátane umiestnenia PE chráničky 30,- EUR/bm
Pretlak do priemeru 110 mm, vrátane umiestnenia PE chráničky 45,- EUR/bm
Výjazd súpravy – paušál pre Bratislavu a blízke okolie 100,- EUR

Poznámky:

  • Uvedené ceny sú bez DPH
  • Výjazd súpravy účtujeme aj v prípade neúspešného pretlaku.